Hírek
Hozzáadva: 2018-01-11 12:45:48

Újtelek Község Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
43/B. § (1) bekezdés a) pontja értelmében

Hozzáadva: 2017-10-06 15:37:06

Újtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2017.(X.3.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

 

Újtelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

 

1.§ Újtelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli a helyi népszavazást, ha azt a település választópolgárai huszonöt százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezte.

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3.§ Hatályát veszti Újtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet „21. Helyi népszavazás, népi kezdeményezés” alcíme.

 

Újtelek, 2017. október 3.

 

            Simon Sándor Róbertné                                Rab Petra                               polgármester                          megbízott jegyző

 

Kihirdetési záradék:

 E rendelet 2017. október 3. napján kihirdetésre került.

Újtelek, 2017. október 3.

 

 

                                                                                              Rab Petra

                                                                                   megbízott  jegyző

Hozzáadva: 2017-08-29 22:22:39

Újtelek Község Önkormányzatának Képviselő testülete pályázatot ír ki büfé üzemeltetésére:

LETÖLTÉS

Hozzáadva: 2017-07-04 20:43:55

Galériánkba felkerültek az idei falunapi fotók: http://ujtelek.hu/info/galeria/gid/43

Sajnáljuk! Az oldal nem támogatja az Internet Explorer 6 -t! Kérjük frissítse böngészőjét.
Ajánlott böngészők:
Mozilla Firefox Google Chrome Opera