Hírek
Hozzáadva: 2015-05-14 17:48:18

Újtelek Község Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet FALUGONDNOK munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6337 Újtelek, Alkotmány u. 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Falugondnoki feladatok elvégzése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet és a fenntartó által elfogadott szakmai program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • 8 általános,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai,
 • vezetői engedély másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról,
 • nyilatkozat falugondnoki képzés vállalásáról (foglalkoztatás kezdő időpontjától számított 2 éven belül falugondnoki képesítés megszerzéséről, valamint falugondnoki tanfolyam sikeres elvégzését követő 5 éven belül ha a közalkalmazotti jogviszonyt önhibájából vagy rendkívüli felmondással szünteti meg a falugondnoki képzés költségét időarányosan visszafizeti)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú képesítés,
 • helyismeret,
 • helyi vagy közeli lakóhely
 • Alap szintű alapfokú számítógépes ismeretek,

A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simon Sándor Róbertné polgármester nyújt, a 0620/912-4082-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak Újtelek Község Önkormányzatához történő megküldésével (6337 Újtelek, Alkotmány u. 17.). Kérjük a borítékon a munkakör megnevezését feltüntetni: falugondnoki

§ Elektronikus úton Simon Sándor Róbertné polgármester részére a ujtelek@t-online.hu e -mail címen keresztül.

§ Személyesen: Simon Sándor Róbertné polgármesternek Újtelek, Alkotmány u. 17.  sz. alatt.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat Újtelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el és nevezi ki a falugondnokot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Újtelek Község Önkormányzata hirdetőtáblája és honlapja (www.ujtelek.hu)

A jogviszony létesítésekor a KJT.21/A §. szerinti próbaidő 3  hónap kerül megállapításra. 

 

Hozzáadva: 2015-04-16 20:22:02

2015. 05. 01. Falunap

Hozzáadva: 2015-04-07 11:20:01

Újtelek Község Önkormányzat Képviselő testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról: LETÖLTÉS

Hozzáadva: 2013-10-15 10:58:46

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kalocsai Járási Hivatal telefonszámai az alábbiak szerint változnak

 

2013. október 21-én (hétfő) 08.00 órától

 

         KALOCSAI   JÁRÁSI  HIVATAL

 

Központi szám    

78/795-220

Hivatalvezetői Titkárság

78/795-236

Titkárság/Fax

78/999-621

Hatósági Osztály (szociális, szabálysértési ügyek)

78/795-227

 

78/795-238

 

78/795-248

Működést Támogató Osztály

78/795-225

 

78/795-226

 

78/795-235

Okmányirodai Osztály

78/795-240

 

78/795-247

 

78/795-246

Okmányiroda/Fax

78/999-622

Járási Gyámhivatal

78/795-237

 

78/795-221

 

78/795-222

 

78/795-233

Járási Építésügyi Hivatal

78/795-229

 

78/795-232

 

78/795-234

     

 

 

Az átállás időszakában a régi telefonszámon egy ideig gépi hang ad tájékoztatást az új számról. A telefonszám-változásokat az indokolja, hogy az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében a szolgáltatás a jövőben kormányzati adatvonalon, központi eszközökön keresztül történik.

 

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

 

                                                                                                          Dr. Bedics Andrea sk.

                                                                                                               hivatalvezető

 

Sajnáljuk! Az oldal nem támogatja az Internet Explorer 6 -t! Kérjük frissítse böngészőjét.
Ajánlott böngészők:
Mozilla Firefox Google Chrome Opera