Hírek
Hozzáadva: 2013-07-06 09:41:27

Az aratással összefüggésben az alábbiakban szeretnénk Önöket tájékoztatni az alapvető tűzvédelmi szempontokra vonatkozóan azzal, hogy 2013. június 20. és július 31.  között a tűzvédelmi szempontok megtartását a Katasztrófavédelmi szervezet fokozottan ellenőrzi.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az aratás idejére vonatkozó tűzvédelmi szabályokról további tájékoztatást találnak a Polgármesteri Hivatalok hirdetőtábláin.

 

Kalászos termény betakarításának helyszínén a tűzvédelmet alapvetően meghatározza:

-          a tűzoltó készülékek megfelelősége,

-          a mezőgazdasági erő- és munkagépek és egyéb járművek tűzvédelmi felülvizsgálatának elvégzése (jegyzőkönyv, gépszemle),

-          az erő- és munkagép kipufogó-vezeték, szikratörő műszaki állapota, tisztántartása,

-          a tartalék üzem- és kenőanyagok elhelyezése,

-          a munkaszünet idejére vonatkozó gépelhelyezési előírások betartása,

-          a dohányzásra kijelölt hely megfelelősége,

-          a learatott kalászos termény  az Országos tűzvédelmi szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 06.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) szerinti elhelyezése,

-          az OTSZ által előírt területen a védőszántás kialakítása,

-          a mezőn összerakott kazal tárolási kialakítása, 

-          a növényi hulladék OTSZ szerinti égetése.

 

Kalászos termény betakarításkor a telephely tűzvédelmét alapvetően meghatározza:

-          a megfelelő tűzvédelmi szabályzat,

-          az OTSZ szerinti tűzveszélyességi osztályba sorolás,

-          a munkavállalók tűzvédelmi oktatása és annak nyilvántartása,

-          a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök nyilvántartása (jegyzék, kimutatás) és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező munkavállalók foglalkoztatása,

-          a villamos- és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata és annak igazolása (jegyzőkönyv, minősítő irat),

-          a terményszárítás szabályainak betartása.

Hozzáadva: 2013-06-27 10:08:54

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága feloldotta a megye vadászatra jogosult vadászterületeire korábban elrendelt vadászati tilalmat.

A korábban meghatározatlan időre elrendelt tilalom oka a Duna rendkívüli áradása volt.

A helyszíni terepbejárások, valamit az illetékes Vízügyi Igazgatóságoktól kapott tájékoztatás szerint a Duna  vízállása olyan mértékben csökkent, hogy az onnan kiszorult vad – elsődlegesen nagyvad – folyamatosan visszahúzódik elhagyott élőhelyére. Ezzel egyidejűleg több érintett vadászatra jogosult jelentette, hogy a tilalommal érintett  térségben megnövekedtek a vadkárok, melynek elsődleges okozója a gímszarvas és a vaddisznó.  A tényleges vadkárokat hatékonyan vadászattal lehet elhárítani.

A vadászatra jogosultak eleget tettek vadvédelmi és vadmentési kötelezettségüknek, valamint folyamatosan jelentették a vadelhullásokat is.

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

 

 

Hozzáadva: 2013-06-27 10:08:03

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága feloldotta a megye területén fekvő erdőkre és fásításokra, valamint az erdőterületek illetve fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre korábban, átmeneti időre elrendelt általános tűzgyújtási tilalmat.

Az erdőterületeket érintő tűzesetek csökkenése, valamint az erdő- és vegetációtűz kialakulását és terjedését befolyásoló környezeti tényezők változása (csapadékos időjárás) miatt indokolt az elrendelt tűzgyújtási tilalom feloldása.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fokozott tűzveszély elmúltával az erdőben tüzet gyújtani csak a kijelölt és kiépített tűzrakó helyen, szélcsendes időben szabad. Erdőgazdálkodási tevékenység során a vágástéren visszahagyott faanyag égetése az erdőgazdálkodó által kijelölt helyen végezhető, olyan módon, hogy a tűz az erdőt és környezetét nem veszélyezteti.

A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, távozás után pedig minden esetben gondoskodni kell az eloltásáról.

Felhívjuk továbbá a telektulajdonosok figyelmét, hogy az avar és gyomégetésnél fokozott figyelemmel járjanak el, mert a gyorsan haladó tűz könnyen elérheti az erdőt, vagy a lakott területeket.

 

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

 

Hozzáadva: 2013-06-17 23:33:41

A 2013. júniusi dunai árvízi védekezést követő helyreállítási feladatvégzés részeként megkezdődött az elöntéssel érintett mezőgazdasági területek és károk felmérése. A kárbejelentéseket legkésőbb 2013. június 24-ig a falugazdásznál személyesen tehetik meg az érintettek a NÉBIH honlapjáról is letölthető adatlap kitöltésével.

 

A lehetőséggel azon termelők élhetnek, akiknek mezőgazdasági területét elöntési kár vagy a védekezéssel, mentéssel magas vízállással kapcsolatosan másodlagos kár érte. A kárfelmérés kiterjed az ártéren és az azon kívül elhelyezkedő mezőgazdasági területekre (gyep, rét, legelő, kaszáló, szántó, kertészeti kultúrák).

 

Káreseménynek tekinthető az árvíz által okozott közvetlen elöntési kár, valamint annak közvetett hatásai is, például a védekezés, mentés során bekövetkezett taposási kár, a magas vízállás hatására kialakult belvízkár (fakadóvíz, átszivárgás, buzgár, talajvízszint emelkedés), valamint a menekülő vad által okozott kár.

 

Fontos, hogy a 2013. évi dunai árvíz kárfelmérése során tett bejelentés nem helyettesíti az agrár-kockázatkezelési rendszerben előírt kárbejelentést.

 

-          Adatszolgáltatást nem csak a kárenyhítéssel kapcsolatos jogszabályok szerinti kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelők tehetnek

-          A kárenyhítéssel kapcsolatos jogszabályok szerinti fogalom meghatározástól eltérően bejelentést az ártéri területeken elszenvedett károk után is lehet tenni

-          A kárenyhítéssel kapcsolatos jogszabályok szerinti meghatározástól eltérően bejelentést nem csak a szántóföldi növényekre, hanem rét, legelő, gyep területek után is megtehető

 

Nyomatékosan felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy az árvízkárra vonatkozó kárbejelentésre szolgáló „ adatszolgáltató lap” nem azonos az Mkk tv. szerinti kárbejelentéssel.

 

Az „Árvíz 2013 – adatszolgáltatási lap” a http://www.nebih.gov.hu/aktualitasok/arviz linken érhető el.

 

 

Kecskemét, 2013. június 17.

 

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Hozzáadva: 2013-06-10 13:38:32

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) fejlesztésének köszönhetően az új okmányok igénylése után tájékozódhatunk az igazolványok aktuális állapotáról. Megtudhatjuk, hogy az okmányt továbbították, esetleg már kiállították, vagy éppen elutasították. A KEKKH honlapján /www.kekkh.gov.hu/ az „Igényelt okmány nyomon követése” ikonra kattintva, díjmentesen nyomon követhető az igényelt személyazonosító igazolvány, a magánútlevél és a vezetői engedély aktuális státusza. Immár gyorsan, egyszerűen és kényelmesen, személyes megkeresés és telefonhasználat nélkül lehet tájékozódni az okmányok helyzetéről.

 

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Sajnáljuk! Az oldal nem támogatja az Internet Explorer 6 -t! Kérjük frissítse böngészőjét.
Ajánlott böngészők:
Mozilla Firefox Google Chrome Opera