<< vissza
Hozzáadva: 2016-12-05 18:15:52

 

Újtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2016. (XI.02.)önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteiről

 

Újtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

 

1. § A rendelet célja, hogy megállapítsa és kialakítsa Újtelek község közigazgatási területén az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés a)-e) pontjában foglalt egészségügyi alapellátások körzeteit.

 

 

2. A rendelet hatálya

 

2. § A rendelet hatálya kiterjed Újtelek község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásra, fogorvosi ellátásra, védőnői ellátásra, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, és az iskola-egészségügyi ellátásra.

 

3. Háziorvosi körzet

 

3. § Újtelek Község Önkormányzat közigazgatási területe egy felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzetet alkot területi ellátási kötelezettséggel. A területi ellátási kötelezettség az önkormányzatok között létrejött megállapodás alapján kiterjed Szakmár Község közigazgatási területére is, székhelye: 6336 Szakmár, Bajcsy-Zs. u. 22.

 

4. Fogorvosi körzet

 

4. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot.

(2) A fogorvosi körzet székhelye: 6300 Kalocsa, Tomori u. 48.

(3) A fogorvosi körzet ellátja az iskolafogászati feladatokat is.

 

5. Ügyeleti ellátás körzete

 

5. §. (1) Az Önkormányzat közigazgatási területe az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás vonatkozásában egy körzetet alkot.

 

(2) A Képviselő-testület a központi háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátási ügyeleti ellátást vállalkozási formában, az ügyelet működtetőjével kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételek szerint működteti.

6. Védőnői körzet, valamint iskola-egészségügyi ellátás körzete

 

6. §. Az Önkormányzat közigazgatási területe egy védőnői körzetet és egy iskola-egészségügyi körzetet alkot, mindkét körzet székhelye: 6336 Szakmár, Bajcsy-Zs. u. 22.

 

7.§

Záró rendelkezések

 

(1)      E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az egészségügyi alapellátások körzetéről szóló 8/2002. (VI.30.) számú  önkormányzati rendelet.

(2)      A rendelet kihirdetéséről – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.

 

Újtelek, 2016. október 25.

 

 

Záradék:

E rendelet 2016. november 2. napján kihirdetésre került.

Újtelek, 2016. november 2.

Sajnáljuk! Az oldal nem támogatja az Internet Explorer 6 -t! Kérjük frissítse böngészőjét.
Ajánlott böngészők:
Mozilla Firefox Google Chrome Opera