Ügyintézés
<< vissza
Hozzáadva: 2016-02-01 11:23:59

Magyar Államkincstár:

www.allamkincstar.gov.hu

 

Lakosságbarát ügyfélfogadás a Járási Hivatalban

Amint az széles körben ismert, a közigazgatás korszerűsítése jegyében január 1-jétől  döntően a Járási Hivatalok  intézik az állampolgárok  hatósági eljáráshoz és szolgáltatáshoz kötődő ügyeit. A hatáskörök és ügymenetek letisztulása mellett a Kalocsai Járási Hivatal azzal is segíteni kívánja a rugalmasabb és kulturáltabb ügyintézést,  hogy  február 1-jétől a hét valamennyi munkanapján ügyfélfogadást tart.   A Járási Hivatal törzshivatalának székhelyén, Kalocsa, Városház u. 1. szám alatt (volt posta épület) szerdai napon  hosszabbított ügyfélfogadási időben, 8-18 óráig fogadják az ügyfeleket.

A Kalocsai Járási Hivatal Kalocsa,  Bátya, Drágszél, Dunapataj, Dunaszentbenedek, Dunatetétlen, Dusnok, Fajsz, Foktő, Géderlak, Hajós, Harta, Homokmégy, Miske, Ordas, Öregcsertő, Solt, Szakmár, Újsolt, Újtelek, Uszód települések  lakosainak ügyeiben illetékes.

Solton okmányirodai,  gyámhivatali és szociális ügyekben kirendeltség működik, a kirendeltség ügyfélfogadási rendje megegyezik a törzshivataléval. A törzshivatal magában foglalja az Okmányirodát, a szociális és szabálysértési ügyek intézését.  Önálló járási szakigazgatási szervek: Járási Gyámhivatal, Járási Építésügyi Hivatal, Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal, Járási Földhivatal, Járási Munkaügyi Kirendeltség, Járási Népegészségügyi Intézet. A szakigazgatási szervek ügyfélfogadási rendje szintén változott, magasabb óraszámban tartanak nyitva.


Okmányirodai Osztály

6300 Kalocsa, Városház u. 1.

78/461-800

Hétfő:8-16:30,Kedd:8-16:30

Szerda:8-18

Csütörtök.: 8-12  Péntek:8-12

 

Hatósági Osztály

( szabálysértési és szociális ügyintézés)

6300 Kalocsa, Városház u. 1.

78/461-541

Hétfő:8-16:30,Kedd:8-16:30

Szerda:8-18

Csütörtök: 8-12  Péntek:8-12

 

Kalocsa Járási Hivatal Kalocsai Kormányablak

hétfő 7-17
kedd-péntek 8-18


Kalocsai Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

6300 Kalocsa, Városház u. 1.

78/465-338

Hétfő:8-16:30,Kedd:8-16:30

Szerda:8-18

Csütörtök: 8-12  Péntek:8-12

 

Kalocsai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala

6300 Kalocsa, Városház u. 1.

78/462-649

Hétfő:8-16:30,Kedd:8-16:30

Szerda:8-18

Csütörtök: 8-12  Péntek:8-12

Illetékességi területe kiterjed: Kalocsai, Kunszentmiklósi, Kiskőrösi Járások

 

Kalocsai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

6300 Kalocsa, Szent István király u. 1/3.

06-78-461-867

Hétfő : 8-12, 13-15

Kedd: 8-12, 13-15

Szerda: 8-12, 13-16

Csütörtök:8-12, 13-15

Péntek:   8-12

Illetékességi területe kiterjed: Kalocsai, Kiskőrösi és Kunszentmiklósi járások

 

Kalocsai Járási Hivatal Járási Földhivatala

6300 Kalocsa, Szent István király út 1.

06-78-461-873

Hétfő:8-11:30,13-16:30

Kedd:8-11:30,13-15

Szerda:8-11:30,13-15

Csütörtök:8-11:30

Péntek:8-11:30

 

 

Kalocsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

6300 Kalocsa, Szent István király út 72.

06-78-461-763

Hétfő, Kedd, Csütörtök: 8-15

Szerda: 8-18-ig Péntek: nincs

 

Kalocsai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

6300 Kalocsa, Városház u. 1.

06-78-462-163

Hétfő: 9-12,13-16

Kedd:9-12, 13-15

Szerda: 8-16:30

Csütörtök:9-12, 13-15

Péntek:   9-12

Illetékességi területe kiterjed: Kalocsai és Kiskőrösi járások

 


 

Okmányiroda és Gyámhivatal  Solti kirendeltsége

6320 Solt,  Béke tér 2.

78/487-431

 

Hétfő:8-16:30,Kedd:8-16:30

Szerda:8-18

Csütörtrök: 8-12  Péntek:8-12

 

 

A Kalocsai Járás kisebb településein az állampolgárokat az ügyintézésben a Járási Hivatal ügysegédei segítik, akik meghatározott napokon tartanak ügyfélfogadást a helyi Polgármesteri Hivatalokban.

 

Ügysegédi ügyfélfogadás rendje 

Település

cím

telefon

ügyfélfogadás rendje

Hajós

6344 Hajós Rákóczi u. 12.

78/404-100

Péntek 8-12

Dusnok

6353 Dusnok István király u. 9.

78/501-705

Hétfő páratlan héten 8-12

Fajsz

6352 Fajsz Szent István u. 20.

78/368-014

Hétfő páratlan héten 13-16

Miske

6343 Miske Fő u. 18.

78/367-004

Csütörtök 8-12

Bátya

6351 Bátya Kossuth u.20.

78/468-026

Péntek páratlan héten  8-12

Homokmégy

6341 Homokmégy Kossuth u. 16.

78/454-065

Kedd páratlan héten  8-12

Foktő

6331 Foktő Kossuth u. 2.

78/460-025

Péntek páratlan héten  8-12

Uszód

6332 Uszód Árpád u. 9.

78/418-126

Hétfő páros héten 8-12

Géderlak

6334 Géderlak Kossuth u. 95.

78/417-058

Hétfő  páratlan héten 8-12

Szakmár

6336 Szakmár Bajcsy Zsilinszky u. 24.

78/475-016

Szerda páratlan héten  8-10

Dunapataj

6328 Dunapataj, Petőfi u. 20

78/425-042

Szerda 8-12

Harta

6326 Harta Templom u. 68.

78/407-002

Szerda 13-16

Solt

6320 Solt Béke tér 2.

78/487-431

Hétfő, Kedd  8-16.30

Szerda 8-18

Csütörtök, Péntek 8-12

 

TÁJÉKOZTATÓ A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS VÁLTOZÁSÁRÓL

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala tájékoztatja a termőföld tulajdonosokat és földhasználókat, hogy 2013. január 1-jével változtak, illetve 2013. február 1-jével változnak a földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok. A módosult szabályozást a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényt (a továbbiakban: Tft.) módosító 2012. évi CCXIII. törvény, és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Fönyr.) módosító 355/2012. (XII.13.) Korm. rendelet, valamint a 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza. 

 1. A földhasználók azonosító adatainak kötelező bejelentése 

  A Tft. 2013. február 1-től kötelező adatszolgáltatást ír elő a földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók számára. A Tft. új 25/G. § (1) bekezdése értelmében a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett magánszemély földhasználónak a személyi azonosítóját és az állampolgárságát, gazdálkodó szervezet földhasználónak pedig a statisztikai azonosítóját kell bejelentenie az ingatlanügyi hatóság felé.

Ezen rendelkezés azokra a földhasználókra vonatkozik, akik 2012. december 31-ig a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre kerültek. Ezen földhasználók az adatszolgáltatási kötelezettségüknek 2013. március 30. napjáig a „földhasználati azonosító adatközlési adatlap” használatával tehetnek eleget. Az adatlaphoz csatolni kell magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát is.
Az adatközlési bejelentéssel indult eljárás díjmentes, de csak akkor, ha azzal együtt változás bejelentésére nem kerül sor. 
Az adatközlési adatlapot a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani. Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bejelentését kizárólag egy földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy az adatlapon fel kell tüntetnie azoknak a településeknek a nevét, amelyeken a nyilvántartásba vett földhasználatával érintett földrészletek vannak.
Az ingatlanügyi hatóság földhasználati bírsággal sújtja azt a bejegyzett földhasználót, aki adatszolgáltatási kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget.

Az azonosító adatok bejelentése a földhasználati nyilvántartás országos személyi adatbázisa létrehozásának, illetve a 2013. július 1-jét követően a földhasználati nyilvántartásból igényelhető új adatszolgáltatási forma, a földhasználati összesítő szolgáltatásának lehetőségét készíti elő.

 1. 2013. január 1-jével a földhasználóknak (tulajdonos, haszonélvező, bérlő, vagyonkezelő) területi mértéktől függetlenül minden termőföld, valamint mező-, és erdőgazdasági belterületi föld – kivéve az erdő művelési ágú területek – használatát be kell jelenteniük a földhivatal felé. (Hatályon kívül helyezésre került ugyanis az a rendelkezés, miszerint a bejelentési kötelezettség csak az 1 hektár területnagyságot meghaladó földhasználatra vonatkozik.)
 2. A jogszabályi környezet változása új formanyomtatványok kötelező használatát is generálta. Kötelező a formanyomtatvány használata a földhasználatban bekövetkezett változásoknak, illetve a használatmegszűnésének bejelentésekor is. 

Az új formanyomtatványokat 2013. január 1-jével kell használni, de kötelező az alábbi eljárásokban is használni:

 • azon folyamatban lévő eljárásokban, ahol a bejelentés már megtörtént a földhivatal felé, de a használat bejegyzésére, a változás átvezetésére vagy a használat törlésére nem került sor 2012. december 31-ig (folyamatban lévő ügyek);
 • a megismételt eljárásokban.
 1. 2013. február 1-jét követően a cégek esetében a cégkivonat benyújtása nem kötelező /Fönyr. 6. § (4a)/; az aláírási címpéldányt, illetve az aláírás-mintát pedig csak akkor kötelező benyújtani a földhivatalhoz, ha azt a cégjegyzék nem tartalmazza. Arról, hogy a cégnyilvántartás ezeket az iratokat tartalmazza-e, a cégnek kell nyilatkoznia a bejelentési adatlapokon.

 

A termőföldek használatát érintő további törvényi változások

 • termőföldre szerződéssel nem alapítható haszonélvezeti jog, kivéve a közeli hozzátartozó javára alapított haszonélvezeti jogot. Az ezen jogszabályi rendelkezésbe ütköző szerződés semmis;
 • a haszonbérleti szerződések megkötésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a 2013. január 1-jén fennálló haszonbérleti szerződéseknek a 2013. január 1-jét követő módosítása esetére is, ha a szerződés módosítása a haszonbérlet időtartamának meghosszabbítására, illetve a haszonbérleti díj csökkentésére irányul (kivéve azt az esetet, ha ebben a felek korábban megállapodtak és a szerződés módosítására e korábbi megállapodásnak megfelelően kerül sor);
 • a haszonbérleti szerződés megkötésekor osztatlan közös tulajdonban álló olyan földrészlet esetében, melynél a szerződés fennállása alatt a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló törvény szabályai szerint a közös tulajdon megszüntetésre kerül, a haszonbérbeadó a gazdasági év végére felmondhatja a haszonbérletet, feltéve, ha a tulajdoni hányadának megfelelő területet önálló ingatlanként kapta meg és a haszonbérlő felé megtett felmondással egyidejűleg úgy nyilatkozik, miszerint a területet maga kívánja használni.
 • 2013. február 1-jét követően új szabályok vonatkoznak a közös tulajdonban álló termőföldek használatára, melyről a Tft. 11/B. – 11/H. §-ai rendelkeznek. Részletekről a termőföld fekvése szerint illetékes járási földhivatalban érdeklődhetnek.

A szükséges nyomtatványok letölthetők a www.foldhivatalok.hu oldal Nyomtatványok menüpontjából.

 

 

Adóügy/NVH:

 NVH Kirendeltség
Cím: 6300 Kalocsa, Bátyai út 2.
Telefon: 78/461-067

Bíróság, ügyészség:

Kalocsa Városi Bíróság
Cím: 6300 Kalocsa, Szent István király út 46-48.
Telefon: 78/462-400

Kalocsa Városi Ügyészség:

Cím: 6300 Kalocsa, Szent István király út 7.
Telefon: 78/462-577

Rendőrség, polgárőrség:

Kalocsai Rendőrkapitányság
Cím: 6300 Kalocsa, Kossuth u. 10.
Telefon: 78/566-500
Helyi közrend védelem: Újteleki Polgárőrség

Egészségügyi és oktatási intézmények:  

Oktatási intézmények
Egészségügy


Tűzoltóság:

Kalocsai Tűzoltó Parancsnokság 
Cím: 6300 Kalocsa, Búzapiac tér 7. 
Telefon: 78/462-622

Postahivatal:

Mobil Posta Szolgálat
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 12.10-14.50
Kedd: 12.10-14.50
Szerda: 12.10-14.50
Csütörtök: 12.10-14.50
Péntek: 12.10-14.50

Pénzintézetek:

Erste Bank Rt.
Cím: 6300 Kalocsa, Szent István király út 30.
Telefon: 78/562-070

OTP és Kereskedelmi Bank Rt.
Cím: 6300 Kalocsa, Szent István király út 43-45.
Telefon: 78/462-055

Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
Cím: 6300 Kalocsa, Szent István király út 28.
Telefon: 78/565-020

Biztosítók:

Allianz Hungária Biztosító Rt.
Cím: 6300 Kalocsa, Szent István király út 32.
Telefon: 78/461-051

Generali Providencia Biztosít Rt.
Cím: 6300 Kalocsa, Szent István király út 40.
Telefon: 78/466-180

Sajnáljuk! Az oldal nem támogatja az Internet Explorer 6 -t! Kérjük frissítse böngészőjét.
Ajánlott böngészők:
Mozilla Firefox Google Chrome Opera